Το 2019, οι προσφυγικές ροές μέσω των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία, συνέχισαν να αυξάνονται. Η Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μητροπολιτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, υποδέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και μεταναστών/τριών. Πρόκειται κυρίως για άστεγους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε φαγητό, ρουχισμό και προσωπική υγιεινή . Λόγω της μη ύπαρξης ευρωπαϊκών ή/και κρατικών κονδυλίων και προγραμμάτων για την κάλυψη βασικών αναγκών, το Κέντρο Ημέρας Αλκυόνη προσπαθεί να βρει οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση της παροχής βασικών αναγκών και μετά το πέρας του 2020.
Καθώς αναμένεται να συνεχίσουν οι ροές, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη παροχής βασικών υπηρεσιών στις ευπαθείς αυτές ομάδες.